Istrživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2013. godine

U periodu od  4. oktobra – 30. novembra 2013. godine Ministarstvo zdravlja Republike Srbije sprovodi istraživanje zdravlja stanovništva na teritoriji Srbije, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije ,,Dr Milan Jovanović Batut“, u okviru realizacije projekta „Pružanje unapređenih usluga na lokanom nivou“-DILS koji se finansira iz kredita Svetske banke.

Istraživanje će obuhvatiti 6500 domaćinstava, odnosno njihove članove starije od 7 godina, na teritoriji cele Republike Srbije, u gradskim i seoskim sredinama, odabranih metodom slučajnog uzorka.

Učešće u istraživanju je dobrovoljno,  a razgovor sa članovima domaćinstva, kao i  merenje visine, težine i krvnog pritiska, obaviće profesionalni timovi anketara, uz podršku medicinskih radnika.

Sadržaj upitnika sačinjen je na osnovu preporuka Svetske zdravstvene organizacije i istraživanja zdravlja koja se sprovode u zemljama Evropske Unije, čija metodologija je u potpunosti preuzeta (EHIS), kao i na osnovu upitnika iz prethodna dva istraživanja sprovedena 2000. i 2006. godine.

Tajnost i poverljivost dobijenih informacija su zagarantovane jer će se svi podaci dobijeni iz razgovora sa učesnicima u anketi posmatrati samo grupno i koristiće isključivo za analize.

Podaci dobijeni iz istraživanja zdravlja stanovništva, i to na osnovu izjava samih građana, pokazaće do kakvih je promena došlo u ponašanju i navikama, kao i potrebama koje su povezane sa zdravljem i korišćenjem zdravstvene zaštite.

Na taj način biće omogućeno efikasno planiranje daljih aktivnosti i mera Ministarstva zdravlja Republike Srbije, sa akcentom na  prevenciju i modifikaciju faktora rizika za nastanak masovnih nezaraznih bolesti (kardiovaskularnih oboljenja i stanja, malignih bolesti, šećerne bolesti, poremećaja mentalnog zdravlja, hronične opstruktivne bolesti pluća i hroničnih oboljenja mišićno-koštanog sistema) u skladu sa strategijom masovnih nezaraznih bolesti regionalnog komiteta Svetske zdravstvene organizacije za Evropu. 

U cilju obaveštavanja javnosti o sprovođenju i značaju istraživanja, kao i u cilju zadobijanja njihove saglasnosti  i učešća (posebno kod mlađe, zaposlene populacije u urbanim gradskim sredinama, koja je u prethodnim istraživanjima bila najnepristupačnija), sprovodi se i informativna kampanja pod sloganom ,,Zdravo, kako ste?“.

Medijska podrška prenošenju ključnih poruka najširoj javnosti biće nam značajna za sprovođenje istraživanja, i unapred vam se zahvaljujemo na budućoj saradnji.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /