Значај систематских прегледа деце

Здравствена заштита деце се обезбеђује спровођењем превентивних мера кроз редовне систематске прегледе и здравствено васпитни рад. Садржај и обим превентивних мера у области здравствене заштите предшколске, школске деце и омладине је регулисан Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту и о партиципацији за 2012. годину којим се обезбеђује 16 систематских прегледа у овим узрасним категоријама.

Циљ систематских прегледа је очување и унапређење здравља, спречавање, сузбијање и рано откривање болести и других поремећаја здравља. Препознавање значаја обављања редовних систематских прегледа је од кључног интереса за родитеље и децу.

Обављање редовних систематских прегледа омогућава, организовани систематски надзора над здрављем од стране едукованих здравствених радника као и пружање адекватних информација деци и родитељима како да препознају ране знаке болести у циљу благовременог лечења.

Током 2012. године у Србији је извршено 253.716 систематских прегледа новорођенчета и одојчета до 1. године живота. Систематским прегледима мале деце обухваћено око 214. 637 деце или 100 % популације овог узраста. Обухват школске деце овим прегледима у Србији у 2012. години је износио 69%.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /