Истраживање задовољства корисника здравственом заштитом и задовољства запослених у здравственим установама Рашког округа

Министарство здравља и Институт за јавно здравље Републике Србије са мрежом института и завода, и у 2015.години организује истраживање задовољства корисника здравственом заштитом, као и истраживање задовољства запослених у здравственим установама.

Истраживање задовољства корисника ће бити спроведено у установама примарне здравствене заштите у понедељак 23.11.2015.год., а у стационарним установама у недељи од 23.11. до 27.11.2015.год.

У специјалистичким амбулантама интерне медицине домова здравља истраживање задовољства корисника ће бити спроведено 23. новембра, а 27. новембра 2015.год. у установама секундарне здравствене заштите.

Задовољство корисника фармацеутском здравственом заштитом ће се спровести у среду 25.11.2015.год., с тим што дистрибуцију и прикупљање упитника врши Фармацеутски факултет у Београду.

Истраживање задовољства запослених у свим здравственим установама ће се спровести у понедељак 30. новембра 2015.год.

Истраживање задовољства корисника и запослених обавиће се и у приватним апотекама које су потписале уговоре са Републичким фондом за здравствено осигурање, по истој методологији као и за апотеке у државној својини.

Приватне здравствене установе се, такође могу укључити у ова истраживања, при чему могу користити исту методологију као установе у државној својини.

Комплетан материјал који садржи методологију истраживања и упитнике могу се преузети са сајта Института за јавно здравље Србије «Др Милан Јовановић Батут» http://www.batut.org.rs/index.php?content=1316.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /