Zadovoljstvo korisnika uslugama zdravstvene zaštite za 2008. godinu

Anketiranje je u domovima zdravlja na Raškom okrugu obavljeno 24.novembra 2008.god. u sledećim službama:

  • Opšta medicina i medicina rada gde je bilo 1854 pacijenata, podeljen 1191 upitnik, a vratilo se 1105 ispravnih upitnika, stopa odgovora iznosi 92.8%;
  • Zdravstvena zaštita dece i omladine – pregledano 1143 pacijenta, podeljen 681 upitnik,  a vratilo se 528 ispravnih upitnika, što je 77.59%;
  • Zdravstvena zaštita žena – pregledana 391 pacijentkinja, podeljeno 389 upitnika, a vratilo se 354 ispravnih upitnika, što je 91.0%;
  • Stomatološka zdravstvena zaštita – pregledano 370 pacijenata, podeljen 271 upitnik, vratilo se 245 ispravanih upitnika, što je 90.4%;
  • Specijalistička služba interne medicine u domovima zdravlja– pregledana 165 pacijenata, 162 pacijenta primila upitnik, a vratilo se 143 ispravnih upitnika što predstavlja stopu odgovora od 88.3%.

Posmatrano ukupno za domove zdravlja podeljeno je 2694 upitnika popunjeno i vraćeno 2375 ispravnih  što čini stopu odgovora 88.2%.

U opštim i specijalnim bolnicama anketiranjem je obuhvaćena jednonedeljna populacija na svim odeljenjim osim psihijatrije i dečjeg odeljenja, podeljeno je 506 upitnika, a vratilo se 494 ispravnih upitnika što čini stopu odgovora od 97.6%. U specijalističkoj internističkoj službi u opštim i specijalnim bolnicama gde je anketiranje sprovedeno 24.11.2008.god. podeljeno je 213 upitnika, vraćeno je 188 što čini stopu odgovora od 88.3%.

Na ukupnom nivou za Raški okrug podeljeno je 3413 upitnika, popunjeno i vraćeno 30575 ispravnih upitnika, stopa odgovora je  89.6%.

Generalno posmatrano stopa odgovora na nivou Raškog okruga u prošloj godini je 89.6% što je znatno viša nego u 2007.godini kada je iznosila 67.5% jer pacijenti koji su uzeli anketni listić su i odgovorili na pitinja, a oni koji nisu hteli da popune list odbili su i da isti prime. U domovima zdravlja najniža stopa odgovora je u službama za zdravstvenu zaštitu dece što je i za očekivati jer je roditeljima u trenutku pružanja zdravstvene zaštite najpreča briga za bolesno dete.

Služba opšte medicine

Zdravstvena zaštita dece

Zdravstvene zaštita žena

Stomatologija

Specijalnističke službe doma zdravlja

Opšte i specijalne bolnice

Specijalističke službe opštih i specijalnih bolnica

Zakljčak

Na osnovu rezultati istraživanja zadovoljstva korisnika radom zdravstvenih ustanova u državnoj svojini u 2008.god., kao i poređenjem sa rezultatima iz prethodne godine i rezultatima na republičkom nivou, može se zaključiti sledeće:

  1. Istraživanje je sprovedeno u svim ustanovama primarne i sekundarne zdravstvenene zaštite,

  2. Stopa odgovora je veća u svim ustanovama u odnosu na prethodnu godinu što ukazuje da su korisnici koji su prihvatili učešće u anketiranju i popunili anketni upitnik,

  3. Stepen zadovoljstva korisnika u svim ispitivanim službama je u blagom porastu u odnosu na prethodnu godinu osim kad je u pitanju zadovoljstvo korisnika bolničkom zdravstvenom zaštitom gde imamo pad prosečne ocena sa 4.34 na 4.25.

  4. Primećuje se da je raste zadovoljstvo radom medicinskih sestara i u 2008.godini osim u službi za zdravstvenu zaštitu žene srednja ocena zadovoljstva izabranim lekarom je manja od srednje ocene zadovoljstva radom medicinskih sestara.

  5. Bolničkim pacijentima najviše smetaju uslovi bolničkog smeštaja, čistoća toaleta, udobnost ležaja, kvalitet hrane. Ako se posmatra po granama medicine najzadovoljniji su pacijenti koji su se lečili na hirurškim odeljenjima, potom na odeljenjima za rehabilitaciju a najmanje su zadovoljne pacijentkinje koje su koristile usluge ginekološko-akušerskih odeljenja.

Posmatrano na ukupnom nivou rezultati ovog istraživanja pokazuju nastavljanje pozitivnog trenda u zadovoljstvu korisnika ostvarenom zdravstvenom zaštitom. Ako je postavljena preporuka o dostizanju odlične srednje ocene zadovoljstva (4.5) na nivou zdravstvenih ustanova Raškog okruga rezultati pokazuju da je samo ostvarena kod zadovoljstva radom medicinskih sestara u internističkoj konsultativnoj službi primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Povećanje zadovoljstva bi moglo da se poboljša u oblasti međusobne komunikacije jer još uvek od 6% u stomatologiji do 15% u pedijatriji korisnika smatra da mu lekar ne posvećuje dovoljno vremena pri pregledu. Slično je i kod dužine čekanja koja je za 10% u stomatologiji do 39% korisnika u pedijatriji dugo.

U svakom slučaju, rezultati ovakvih istraživanja  pokazuju kako pozitivne tako i negativne trendove u odnosu na prethodnu godinu i nadamo se da će biti izvor predloga mera i smernica za buduće aktivnosti koje će rukovodeći kadar preduzeti na unapređenju kvaliteta rada ustanova.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /