Zadovoljstvo korisnika uslugama zdravstvene zaštite za 2009. godinu

Anketiranje je u domovima zdravlja na Raškom okrugu obavljeno 07.decembra 2009.god. u sledećim službama:

  • Opšta medicina i medicina rada gde je bilo 2054 pacijenata, podeljeno 1449 upitnika, a vratilo se 934 ispravnih upitnika, stopa odgovora iznosi 64.5%;
  • Zdravstvena zaštita dece i omladine – pregledano 1258 pacijenata, podeljeno 843 upitnika,  a vratilo se 590 ispravnih upitnika, što je 70.0%;
  • Zdravstvena zaštita žena – pregledane su 403 pacijentkinje, podeljeno 333 upitnika, a vratilo se 255 ispravnih upitnika, što je 76.6%;
  • Stomatološka zdravstvena zaštita dece – pregledano 280 pacijenata, podeljeno 249 upitnika, vratilo se 182 ispravanih upitnika, što je 73.1%;
  • Specijalistička služba interne medicine u domovima zdravlja– pregledano 134 pacijenta, 118 pacijenata primilo upitnik, a vratilo se 79 ispravnih upitnika što predstavlja stopu odgovora od 66.9%.

Posmatrano ukupno za domove zdravlja podeljeno je 2992 upitnika popunjeno i vraćeno 2040 ispravnih  što čini stopu odgovora 68.2%.

U opštim i specijalnim bolnicama anketiranjem je obuhvaćena jednonedeljna populacija na svim odeljenjim osim psihijatrije i dečjeg odeljenja, podeljeno je 597 upitnika, a vratilo se 460 ispravnih upitnika što čini stopu odgovora od 77.1%. U specijalističkoj internističkoj službi u opštim i specijalnim bolnicama gde je anketiranje sprovedeno 07.12.2009.god. podeljeno je 476 upitnika, vraćeno je 403 što čini stopu odgovora od 84.7%.

Na ukupnom nivou za Raški okrug podeljeno je 4065 upitnika, popunjeno i vraćeno 2903 ispravnih upitnika, stopa odgovora je  71.4%  (Tabela br.1).

Tabela br.1 

Redni broj Služba Broj podeljenih upitnika Broj vraćenih upitnika Stopa odgovora
1 Opšta medicina i medicina rada 1499 934 64.50%
2 Zdravstvena zaštita dece i omladine 843 590 70.00%
3 Zdravstvena zaštita žena 333 255 76.60%
4 Stomatološka zdravstvena zaštita 249 182 73.10%
5 Specijalistička služba interne medicine u domu zdravlja 118 79 66.90%
  Ukupno domovi zdravlja 2992 2040 68.20%
6 Bolnička odeljenja opštih i specijalnih bolnica 597 460 77.10%
7 Specijalistička služba interne medicine pri bolnicama 476 403 84.70%
  Ukupno ustanove Raškog okruga 4065 2903 71.40%

Generalno posmatrano stopa odgovora na nivou Raškog okruga u prošloj godini je 71.4% što je niže nego u 2008.godini kada je iznosila 89.6%. U domovima zdravlja najniža stopa odgovora je u službama za zdravstvenu zaštitu dece što je i za očekivati jer je roditeljima u trenutku pružanja zdravstvene zaštite najpreča briga za bolesno dete, a ove godine i u specijalističko konsultativnoj službi interne medicine.

Služba opšte medicine

Zdravstvena zaštita dece

Zdravstvene zaštita žena

Stomatologija

Specijalnističke službe doma zdravlja

Opšte i specijalne bolnice

Specijalističke službe opštih i specijalnih bolnica

Porodilje

Zaključak

Na osnovu rezultati istraživanja zadovoljstva korisnika radom zdravstvenih ustanova u državnoj svojini u 2009.god., može se zaključiti sledeće:

  1. Istraživanje je sprovedeno u svim ustanovama primarne i sekundarne zdravstvenene zaštite,

  2. Ispitivanje zadovoljstva korisnika je postala kontinuirana aktivnost u okviru unapređenja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova,

  3. Izmena sadržaja upitnika u smislu njihove veće obimnosti uslovila je smanjenje stope odgovora u odnosu na prethodnu godinu za 20% u primarnoj i preko 18% u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti,

  4. U službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu prati se zadovoljstvo radom stomatologa u dečjoj preventivnoj stomatologiji za razliku od prethodnih godina gde je praćeno zadovoljstvo radom stomatologa u službi za odrasle,

  5. Stepen zadovoljstva korisnika u svim ispitivanim službama primarne zdravstvene zaštite je u blagom padu u odnosu na prethodnu godinu, što se može opravdati povećanjem obimnosti upitnika koja je izazvala nezadovoljstvo pri popunjavanju. Najmanje zadovoljstvo je u službi za zdravstvenu zaštitu dece a najveće je u specijalističko konsultativnim službama interne medicine. Kada je u pitanju zadovoljstvo korisnika bolničkom zdravstvenom zaštitom gde imamo porast prosečne ocena sa 4.25 na 4.33.

Ako je postavljena preporuka o dostizanju odlične srednje ocene zadovoljstva (4.5) na nivou zdravstvenih ustanova Raškog okruga rezultati pokazuju da nije ostvarena ni u jednoj oblasti zdravstvene zaštite.

Međutim, treba voditi računa da visok nivo opšteg zadovoljstva može zamaskirati nezadovoljstvo pojedinim elementima. Ovi podaci su informativni za donošenje budućih odluka koji mogu uticati na organizaciju rada službe i poboljšanje zadovoljstva korisnika, jer zdravstvene organizacije i zaposleni u njoj treba da razumeju aktuelne i buduće potrebe korisnika, da nastoje da pruže i više nego što se od njih očekuje.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /