Zadovoljstvo korisnika uslugama zdravstvene zaštite za 2007. godinu

Anketiranje je u domovima zdravlja na Raškom okrugu obavljeno 26.novembra 2007.god. u sledećim službama:

  • Opšta medicina i medicina rada gde je bilo 1827 pacijenata, podeljeno 1479 upitnika, a vratilo se 1010 ispravnih upitnika, stopa odgovora iznosi 68.3%;
  • Zdravstvena zaštita dece i omladine – pregledano 1453 pacijenta, podeljeno 1226 upitnika,  a vratila se 502 ispravna upitnika, što je 40.9%;
  • Zdravstvena zaštita žena – pregledano 406 pacijentkinja, podeljeno 376 upitnika, a vratilo se 239 ispravnih upitnika, što je 63.6%;
  • Stomatološka zdravstvena zaštita – pregledano 365 pacijenata, podeljeno isto toliko upitnika, vratilo se 309 ispravanih upitnika, što je 84.7%;
  • Specijalistička služba interne medicine u domovima zdravlja– pregledana 240 pacijenata, 221 pacijent primio upitnik, a vratila se 168 ispravnih upitnika što predstavlja stopu odgovora od 76.0%.

Posmatrano ukupno za domove zdravlja podeljeno je 3302 upitnika popunjeno ivraćeno 2228 ispravnih  što čini stopu odgovora 67.5%.

U opštim i specijalnim bolnicama anketiranjem je obuhvaćena jednonedeljna populacija na svim odeljenjim osim psihijatrije i dečjeg odeljenja, podeljeno je 563 upitnika, a vratilo se 490 ispravnih upitnika što čini stopu odgovora od 87.0%. U specijalističkoj internističkoj službi u opštim i specijalnim bolnicama gde je anketiranje sprovedeno 26.11.2007.god. podeljeno je 415 upitnika, vraćeno je 167 što čini stopu odgovora od 40.2%.

U domovima zdravlja najniža stopa odgovora je u službama za zdravstvenu zaštitu dece što je i za očekivati jer je roditeljima u trenutku pružanja zdravstvene zaštite najpreča briga za bolesno dete.

Služba opšte medicine

Zdravstvena zaštita dece

Zdravstvene zaštita žena

Stomatologija

Specijalnističke službe doma zdravlja

Opšte i specijalne bolnice

Specijalističke službe opštih i specijalnih bolnica

ZAKLJUČAK

Rezultati istraživanja zadovoljstva korisnika zdravstvenom zaštitom pokazuje visok stepen zadovoljstva korisnika u svim službama primarne zdravstvene zaštite kao i u opštim i specijalnim bolnicama. Najzadovoljniji radom lekara primarne zdravstvene zaštite su anketirani pacijenti u stomatološkoj službi i službi za zdravstvenu zaštitu žena. U većini službi pacijenti su manje zadovoljni radom medicinskih sestara nego radom lekara što se moglo i očekivati jer prvi kontakt se u domovima zdravlja i ostvaruje sa sestrom koja im utvrđije ispunjenost uslova za korišćenje zdravstvene zaštite (overena zdravstvena knjižica, ispravan uput i sl.) tako da je pacijenti doživljavaju kao prvu barijeru za korišćenje zdravstvene zaštite.

Bolničkim pacijentima najviše smetaju uslovi bolničkog smeštaja, čistoća toaleta, udobnost ležaja, kvalitet hrane. Ako se posmatra po granama medicine najzadovoljniji su pacijenti koji su se lečili na hirurškim odeljenjima, potom na internima anajmanje su zadovoljne pacijentkinje koje su koristile usluge ginekološko-akušerskih odeljenja. Bolnička zaštita je pristupačna većini pacijenata: pacijenti su zadovoljni količinom dobijenih informacija, zdravstveno osoblje je dostupno kada je pacijentu potrebno, organizacija rada je zadovoljavajuća kao i organizacija poseta. Lekari i medicinske sestre su ljubazni, odgovorni prema radu i stručni. U celini gledano rezultati ovog istraživanja pokazuju kako pozitivne tako i negativne trendove u odnosu na prethodnu godinu i nadamo se da će biti izvor predloga mera i smernica za buduće aktivnosti koje će rukovodeći kadar preduzeti na unapređenju kvaliteta rada ove ustanove.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /