• Image 02

  Centar za prevenciju i kontrolu bolesti

  Praćenje i proučavanje uzroka poremećaja zdravlja i preduzimanje mera za njihovo sprečavanje i suzbijanjesu osnovna delatnost  Centra  za prevenciju i kontrolu bolesti. Centar svoje aktivnosti realizuje u okviru organizacionih jedinica: Odeljenja za zaraznih bolesti i Odeljenja za nezarazne bolesti.
  Pročitaj Više

 • Image 04

  Centar za higijenu i humanu ekologiju

  Osnovni zadatak svih delatnosti centra je unapređenje zdravlja stanovništva.

  Takav cilj postiže se putem unapređenja stanja životne sredine, uz interdisciplinarni i preventivni pristup. Centar se bavi merenjem, analizom i praćenjem mikrobioloških, fizičkih i hemijskih faktora životne sredine koji mogu, posredno ili neposredno, uticati na zdravlje stanovništva.
  Pročitaj više

 • Image 01

  Centar za mikrobiologiju

  Centar za mikrobiologiju se sastoji iz dve organizacione celine, odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju i odeljenje za kliničku mikrobiologiju kao i odseka za pripremu hranljivih podloga. Poslovi odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju obuhvataju ispitivanje uzoraka životnih namirnica, voda i predmeta opšte upotrebe koji potiču od širokog spektra korisnika naših usluga u cilju permantentne kontole proizvodnje i prometa kao i utrvrđivanje mikrobioloških uzročnika i rezervoara epidemija kao i puteva njihovog prenošenja iz uzoraka nehumanog porekla.
  Pročitaj više

 • Image 02

  Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

  Ovaj Centar obavlja koordinativnu i plansku delatnost u oblasti promocije zdravlja, prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, rad i razvoj zdravstvene službe i predlaže i preduzima odgovarajuće mere u cilju zaštite i unapredjenja zdravlja stanovništva Raškog okruga.
  Pročitaj više

 • Image 02 Prevencija
 • Image 03 Higijena
 • Image 04 Mikrobiologija
 • Image 01 Statistika

Uputstvo za uzimanje, čuvanje i transport uzoraka stolice za laboratorijski pregled na Clostridium difficile

Laboratorijsko ispitivanje na Clostridium difficile se vrši samo kod hospitalizovanih pacijenata sa postavljenom sumnjom na pseudomembranozni kolitis od strane infektologa ili lekara nadležnog za nadzor i suzbijanje bolničkih infekcija u zdravstenoj ustanovi. Uzorci od pacijenata kod kojih indikaciju za ispitivanje nije postavio infektolog ili lekar nadležan za bolničke infekcije neće se uzimati u laboratorijski rad.

Minimalna količina stolice za analizu je 2 ml.

Uzorak ne uzimati grebanjem sa pelene, veša ili posteljine.

Uzorak stolice uzet u dovoljnoj količini staviti u posudu za uzorkovanje fecesa koja ima poklopac sa navojem. Posudu obeležiti imenom i prezimenom obolele osobe i datumom uzorkovanja sa spoljne strane, permanentnim flomasterom (markerom).

Posudu dobro zatvoriti.Poklopac ne učvršćivati flasterom ili lepljivom trakom!

Zatvorenu posudu staviti u PVC posudu veće zapremine (pogodna je posuda za uzorkovanje urina) ili u PVC kesu, radi sprečavanja razlivanja uzorka ukoliko posuda nije dobro zatvorena. Poklopac druge posude dobro zatvoriti. Ne koristiti flaster ili lepljivu traku za učvršćivanje poklopca!

Uputstvo za uzimanje uzoraka stolice za laboratorijski pregled na Clostridium difficile

Uzorak čuvati u frižideru na temperaturi +2 do +8 oS do slanja u laboratoriju.
Ukoliko se uzorak transportuje van sedišta bolnice u kojoj je uzet, transport se vrši u ručnom frižiredu sa rashlađenom patronom (led ili gel) kako bi se i tokom transporta obezbedila odgovarajuća temperatura.

Uzorak u prijemno odeljenje mikrobiološke laboratorije Zavoda za javno zdravlje Kraljevo treba da stigne radnim danom od 7:00-18:00 časova, a subotom od 7:00-11:00 časova.

Uzorak treba da bude praćen odgovarajućim uputom za laboratoriju sa svim podacima pacijenta (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj zdravstvene legitimacije, lični broj osiguranika i registarski broj) kao i podacima ustanove i lekara koji uzorak upućuje na pregled. U rubrici Kakav se pregled traži navesti Pregled stolice na Clostridium difficile.

Ukoliko se radi o pacijentu koji je osiguran van područja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – filijala Kraljevo, potrebno je overiti uput u nadležnoj filijali RFZO.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /