Saopštenje za lekare sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite

Poruke za lekare koji prepisuju antibiotike u bolnicama

U čemu je problem?

 • Bakterije rezistentne na antimikrobne lekove postaju svakodnevna pojava u bolnicama širom Evrope
 • Pogrešna upotreba antibiotika može izazvati kolonizaciju ili infekciju rezistentnim bakterijama, kao što su meticilin- rezistentni Staph. aureus (MRSA), vankomicin-rezistentni enterokok (VRE) i multirezistentni Gram- negativni bacili.
 • Zloupotreba antibiotika dovodi do povećane učestalosti infekcija koje izaziva Clostridium difficile
 • Pojava, selekcija i širenje rezistentnih bakterija predstavljaju pretnju za zdravlje bolničkih pacijenata jer:
  • Infekcije izazvane rezisterntnim bakterijama povećavaju morbiditet, mortalitet i dužinu boravka u bolnici
  • Rezistencija često vodi do odlaganja terapije
  • Kašnjenje terapije ili neodgovarajuća terapija kod teških infekcija znači lošiji ili čak smrtni ishod.
  • Mogućnosti za sintetisanje novih antibiotika su ograničene, ako rezistencije nastavi da raste, može se desiti da više ne bude efikasnih antibiotika za neke infekcije

Saopštenje za lekare primarne zdravstvene zaštite

Ključne poruke za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Rastuća rezistencija bakterija na antibiotike preti da ugrozi efikasnost antibiotika u budućnosti

 • Rastuća rezistencija bakterija na antibiotike sve veći je javno- zdravstveni problem u Evropi
 • Dok se broj infekcija izazvanih rezistentnim bakterijama povećava, otkriće novih antibiotika ide sporo i ne obećava mnogo, što daje zabrinjavajuću sliku lečenja infekcija u budućnosti.

Saopštenje za javnost

Ključne poruke za opštu javnost

Zapamtite: antibiotici ne deluju u slučaju virusnih infekcija, napr. gripa

 Antibiotici su efikasni samo u slučaju bakterijskih infekcija, ne deluju na viruse, npr. obične prehlade ili gripa.

 Antibiotici ne sprečavaju prenošenje virusa na druge osobe

 Pogrešna upotreba antibiotika ne pomaže, samo dovodi do razvoja rezistencije bakterija na antibiotike

 Uvek konsultujte svog lekara, ne uzimajte lekove na svoju ruku

Zemljotres

Iz najdubljeg sna, 03.11.2010. Kraljevčane je probudio zvuk zastrašujuće tutnjave, a zatim potres. Jeziva škripa zidova, lomljava crepa, pucanje stakala. Nekoliko beskrajnih sekundi je prošlo dok tako probuđeni u mrklom mraku nismo shvatili šta se dešava i istčali van svojih domova. Kuće oštećene, zidovi popucali, dimnjaci polomljeni, ali nije strašno kako je moglo da bude s obzirom na intenzitet zemljotresa. Ukućani su dobro, niko nije povređen. Muškarci, žene i deca preplašeni. A šta je sa Zavodom, kako ga među nama zovemo? Šta se desilo sa trošnom zgradom, izgrađenom dobrovoljnim radom građana, još davne 1949. godine?

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /