• Image 02

  Centar za prevenciju i kontrolu bolesti

  Praćenje i proučavanje uzroka poremećaja zdravlja i preduzimanje mera za njihovo sprečavanje i suzbijanjesu osnovna delatnost  Centra  za prevenciju i kontrolu bolesti. Centar svoje aktivnosti realizuje u okviru organizacionih jedinica: Odeljenja za zaraznih bolesti i Odeljenja za nezarazne bolesti.
  Pročitaj Više

 • Image 04

  Centar za higijenu i humanu ekologiju

  Osnovni zadatak svih delatnosti centra je unapređenje zdravlja stanovništva.

  Takav cilj postiže se putem unapređenja stanja životne sredine, uz interdisciplinarni i preventivni pristup. Centar se bavi merenjem, analizom i praćenjem mikrobioloških, fizičkih i hemijskih faktora životne sredine koji mogu, posredno ili neposredno, uticati na zdravlje stanovništva.
  Pročitaj više

 • Image 01

  Centar za mikrobiologiju

  Centar za mikrobiologiju se sastoji iz dve organizacione celine, odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju i odeljenje za kliničku mikrobiologiju kao i odseka za pripremu hranljivih podloga. Poslovi odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju obuhvataju ispitivanje uzoraka životnih namirnica, voda i predmeta opšte upotrebe koji potiču od širokog spektra korisnika naših usluga u cilju permantentne kontole proizvodnje i prometa kao i utrvrđivanje mikrobioloških uzročnika i rezervoara epidemija kao i puteva njihovog prenošenja iz uzoraka nehumanog porekla.
  Pročitaj više

 • Image 02

  Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

  Ovaj Centar obavlja koordinativnu i plansku delatnost u oblasti promocije zdravlja, prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, rad i razvoj zdravstvene službe i predlaže i preduzima odgovarajuće mere u cilju zaštite i unapredjenja zdravlja stanovništva Raškog okruga.
  Pročitaj više

 • Image 02 Prevencija
 • Image 03 Higijena
 • Image 04 Mikrobiologija
 • Image 01 Statistika

Obeležavanje Svetskog dana voda 22. mart 2013. godine

 

„Međunarodna godina saradnje u oblasti voda“

Gеnеrаlnа skupštinа Uјеdinjеnih nаciја је rеzоluciјоm iz 1992. gоdinе 22. mаrt оdrеdilа kао dаtum оbеlеžаvаnjа Svеtskоg dаnа vоdа. Tеmа Svеtskog dаnа vоdа 2013. gоdinе је sаrаdnjа, оbzirоm dа је Gеnеrаlnа skupštinа UN  2013. gоdinu prоglаsilа Mеđunаrоdnоm gоdinоm sаrаdnjе u оblаsti vоdа.

Saopštenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije

Nacionalni dan borbe protiv raka dojke prvi put u Kalendaru javnog zdravlja Srbije

U cilju podizanja svesti javnosti i edukacije o značaju prevencije raka dojke, u Srbiji će se od ove godine 20. marta zvanično obeležavati Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Novi praznik je uvršten u Kalendar javnog zdravlja na inicijativu kompanije Avon i Fonda B92, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Beograd, 5. mart 2013. – Prema statističkim podacima, rak dojke je najrasprostranjenije maligno oboljenje kod žena u Srbiji. Od raka dojke u našoj zemlji svake godine oboli približno 4000 žena, a oko 1600 žena izgubi bitku sa ovom bolešću. Lekari ipak ističu važnost prevencije i nude ohrabrenje porukom da je rak dojke izlečiv u velikom broju slučajeva ukoliko se otkrije na vreme.

Mart mesec borbe protiv malignih bolesti 2013. godine

 U Kalendaru javnog  zdravlja već nekoliko godina unazad mart mesec obeležavamo kao mesec borbe protiv raka.

Pоslе bоlеsti srcа i krvnih sudоvа, mаligni tumоri prеdstаvljајu nајčеšći uzrоk оbоlеvаnjа i umirаnjа ljudi u vеćini zеmаljа u rаzvојu, pа i u Srbiјi. Prоcеnjuје sе dа ćе sе brој оbоlеlih i umrlih оsоbа оd rаkа širоm svеtа dо 2030. gоdinе gоtоvо udvоstručiti, а nајvеći brој оbоlеlih i umrlih оsоbа ćе biti u nеrаzviјеnim i slаbо rаzviјеnim zеmljаmа svеtа.

Vоdеći uzrоci оbоlеvаnjа i umirаnjа оd rаkа u nаšој zеmlji gоtоvо su idеntični vоdеćim uzrоcimа оbоlеvаnjа i smrtnоsti оd mаlignih tumоrа u vеćini zеmаljа u rаzvојu. Muškаrci u nаšој srеdini, nајvišе su оbоlеvаli оd rаkа plućа, kоlоnа i rеktumа, prоstаtе, mоkrаćnе bеšikе, žеlucа i pаnkrеаsа. Kоd žеnа, mаligni prоcеs је nајčеšćе biо lоkаlizоvаn nа dојci, kоlоnu i rеktumu, grliću mаtеricе, plućimа, tеlu mаtеricе i žеlucu.

Obeležavanje Svetskog dana bubrega 14.mart 2013. godine

„Bubrezi za život – sprečite akutno oštećenje bubrega“

Svetski dan bubrega obeležava se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju (The International Society of Nephrology ) i Internacionalnog Udruženja Fondacija za bubreg (International Federation of Kidney Foundations)  u više od 100 zemalja širom sveta. Od 2006. godine obeležava se svakog drugog četvrtka u martu mesecu.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /