• Image 02

  Centar za prevenciju i kontrolu bolesti

  Praćenje i proučavanje uzroka poremećaja zdravlja i preduzimanje mera za njihovo sprečavanje i suzbijanjesu osnovna delatnost  Centra  za prevenciju i kontrolu bolesti. Centar svoje aktivnosti realizuje u okviru organizacionih jedinica: Odeljenja za zaraznih bolesti i Odeljenja za nezarazne bolesti.
  Pročitaj Više

 • Image 04

  Centar za higijenu i humanu ekologiju

  Osnovni zadatak svih delatnosti centra je unapređenje zdravlja stanovništva.

  Takav cilj postiže se putem unapređenja stanja životne sredine, uz interdisciplinarni i preventivni pristup. Centar se bavi merenjem, analizom i praćenjem mikrobioloških, fizičkih i hemijskih faktora životne sredine koji mogu, posredno ili neposredno, uticati na zdravlje stanovništva.
  Pročitaj više

 • Image 01

  Centar za mikrobiologiju

  Centar za mikrobiologiju se sastoji iz dve organizacione celine, odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju i odeljenje za kliničku mikrobiologiju kao i odseka za pripremu hranljivih podloga. Poslovi odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju obuhvataju ispitivanje uzoraka životnih namirnica, voda i predmeta opšte upotrebe koji potiču od širokog spektra korisnika naših usluga u cilju permantentne kontole proizvodnje i prometa kao i utrvrđivanje mikrobioloških uzročnika i rezervoara epidemija kao i puteva njihovog prenošenja iz uzoraka nehumanog porekla.
  Pročitaj više

 • Image 02

  Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

  Ovaj Centar obavlja koordinativnu i plansku delatnost u oblasti promocije zdravlja, prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, rad i razvoj zdravstvene službe i predlaže i preduzima odgovarajuće mere u cilju zaštite i unapredjenja zdravlja stanovništva Raškog okruga.
  Pročitaj više

 • Image 02 Prevencija
 • Image 03 Higijena
 • Image 04 Mikrobiologija
 • Image 01 Statistika

Istrživanje zdravlja stanovništva Srbije, 2013. godine

U periodu od  4. oktobra – 30. novembra 2013. godine Ministarstvo zdravlja Republike Srbije sprovodi istraživanje zdravlja stanovništva na teritoriji Srbije, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije ,,Dr Milan Jovanović Batut“, u okviru realizacije projekta „Pružanje unapređenih usluga na lokanom nivou“-DILS koji se finansira iz kredita Svetske banke.

Svetski dan hrane 16.oktobar 2013.godine

Kampanja oktobar - Mesec pravilne ishrane 2013. godine

„Zdravlje zavisi od pravilne ishrane“

Održivi sistem snabdevanja hranom - za bezbednu hranu i pravilnu ishranu

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) svake godine 16. oktobra obečežava Svetski dan hrane, ujedno i dan kada je ova organizacija i osnovana 1945.godine. Kampanja Svetski dan hrane 16.oktobar- Oktobar mesec pravilne ishrane realizuje se na teritoriji Republike Srbije od 2001. godine, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a mnogobrojne predškolske ustanove, škole, deca predškolskog i školskog uzrasta i njihovi roditelji, vaspitači, nastavnici, profesori, zdravstveni radnici i saradnici dali su veliki doprinos uspehu dosadašnjih kampanja. 

Obeležavanje Nacionalne nedelje dojenja 1 – 7. oktobar 2013. godine

„Podrška dojenju – bliži majkama“

Majčino mleko - najbolja hrana

Dojenje - najbolji početak i mnogo više od hrane

Svetska nedelja dojenja je prilika da se široj javnosti ukaže na značaj dojenja i da se pokrenu mnogobrojne aktivnosti u promociji, podršci i zaštiti dojenja. Pored toga što se ova kampanja iz Kalendara javnog zdravlja u svetu obeležava od 1. do 7. avgusta, većina zemalja za obeležavanje na nacionalnom nivou izabere neki drugi datum. U Srbiji se nacionalna kampanja obeležava uvek u četrdesetoj nedelji u godini, sa simbolikom da trudnoća traje 40 nedelja.

Obeležavanje Međunarodnog dana starih 1. oktobar

     

Stаrеnjе pоpulаciје dаnаs prеdstаvljа јеdаn оd nајvеćih uspеhа čоvеčаnstvа аli i јеdаn оd nајvеćih izаzоvа kојi sе pоstаvljа prеd držаvе svе vеćе еkоnоmsке i sоciјаlnе zаhtеvе. Nеоphоdnо је istаći dа udео оsоbа stаriјih оd 60 gоdinа је u pоrаstu i dа sе tај trеnd nаstаvljа sа јеdnе strаnе uslеd оpаdајućе stоpе nаtаlitеtа, а sа drugе strаnе uslеd pоvеćаljа dužinе živоtnоg vеkа. Prоcеnjuје sе dа ćе brој оsоbа stаriјih оd 60 gоdinа pоrаsti оd 600 miliоnа u 2000. gоdini nа prеkо 2 miliјаrdе u 2050. gоdini.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /