• Image 02

  Centar za prevenciju i kontrolu bolesti

  Praćenje i proučavanje uzroka poremećaja zdravlja i preduzimanje mera za njihovo sprečavanje i suzbijanjesu osnovna delatnost  Centra  za prevenciju i kontrolu bolesti. Centar svoje aktivnosti realizuje u okviru organizacionih jedinica: Odeljenja za zaraznih bolesti i Odeljenja za nezarazne bolesti.
  Pročitaj Više

 • Image 04

  Centar za higijenu i humanu ekologiju

  Osnovni zadatak svih delatnosti centra je unapređenje zdravlja stanovništva.

  Takav cilj postiže se putem unapređenja stanja životne sredine, uz interdisciplinarni i preventivni pristup. Centar se bavi merenjem, analizom i praćenjem mikrobioloških, fizičkih i hemijskih faktora životne sredine koji mogu, posredno ili neposredno, uticati na zdravlje stanovništva.
  Pročitaj više

 • Image 01

  Centar za mikrobiologiju

  Centar za mikrobiologiju se sastoji iz dve organizacione celine, odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju i odeljenje za kliničku mikrobiologiju kao i odseka za pripremu hranljivih podloga. Poslovi odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju obuhvataju ispitivanje uzoraka životnih namirnica, voda i predmeta opšte upotrebe koji potiču od širokog spektra korisnika naših usluga u cilju permantentne kontole proizvodnje i prometa kao i utrvrđivanje mikrobioloških uzročnika i rezervoara epidemija kao i puteva njihovog prenošenja iz uzoraka nehumanog porekla.
  Pročitaj više

 • Image 02

  Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

  Ovaj Centar obavlja koordinativnu i plansku delatnost u oblasti promocije zdravlja, prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, rad i razvoj zdravstvene službe i predlaže i preduzima odgovarajuće mere u cilju zaštite i unapredjenja zdravlja stanovništva Raškog okruga.
  Pročitaj više

 • Image 02 Prevencija
 • Image 03 Higijena
 • Image 04 Mikrobiologija
 • Image 01 Statistika

„Niјеdаn živоt izgubljеn zbоg sidе”

Ovogodišnja kampanja obeležavalja svetskog dana borbe protiv side u Republici Srbiji se realizuje pod sloganom „NIJEDAN ŽIVOT IZGUBLJEN ZBOG SIDE!“ imajući u vidu da je ključna aktivnost upravo promocija značaja pravovremenog testiranja na HIV, praćenog savetovanjem za sve osobe koje su imale neki rizik u bližoj ili daljoj prošlosti, a radi ranog uključivanja osoba inficiranih HIV-om u specifično lečenje kombinacijom visoko potentnih antiretovirsunih lekova, koje omogućava uspešnu kontrolu replikacije HIV-a i sledstveno tome značajno odlaganje obolevanja i umiranja od side, tako da se danas sa HIV-om može živeti dugo i kvalitetno.

Istraživanje zadovoljstva korisnika zdravstvenom zaštitom i zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Raškog okruga

Zadovoljstvo korisnika zsravstvenom zastitom

Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Republike Srbije sa mrežom instituta i zavoda, i u 2013.godini organizuje istraživanje zadovoljstva korisnika zdravstvenom zaštitom, kao i istraživanje zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Istraživanje zadovoljstva korisnika će biti sprovedeno u ustanovama primarne zdravstvene zaštite u ponedeljak 25.11.2013.god., a u stacionarnim ustanovama u nedelji od 25.11. do 29.11.2013.god.

Obeležen 14. novembar Svetski dan dijabetesa pod sloganom "„Dijabetes: Zaštitimo budućnost”

Dijabetest zaštitimo budućnost

Svеtski dаn diјаbеtеsа (engl. World Diabetes Day, WDD) 2013. оbеlеžаvа pеtu, zаvršnu gоdinu kаmpаnjе „Еdukаciја i prеvеnciја diјаbеtеsа”. Diјаbеtеs је јеdаn оd vоdеćih zdrаvstvеnih i rаzvојnih izаzоvа 21. vеkа. Dаnаs 371 miliоnа ljudi u svеtu živi sа diјаbеtеsоm i јоš 280 miliоnа је pоd visоkim rizikоm оd nаstаnkа bоlеsti. Оčеkuје sе dа ćе sе brој оbоlеlih dо 2030. pоvеćаti nа pоlа miliјаrdе ljudi. Mеđutim, diјаbеtеs i njеgоvе kоmpliкаciје sе u vеlikој mеri mоgu sprеčiti, zаštа nаm stоје nа rаspоlаgаnju dоkаzаnе, dоstupnе intеrvеnciје. Diјаbеtеs је brigа svih nаs i svаkо trеbа dа imа svојu ulоgu u nаpоrimа dа sе prеоkrеnе tоk еpidеmiје diјаbеtеsа i zаštiti nаšа budućnоst.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /