Analiza zdravstvenog stanja

Zdravstveno stanje je, prema postojećim definicijama “opis i/ili merenje zdravlja pojedinca, grupe ili celokupne populacije prema prihvaćenim standardima uz pomoć zdravstvenih indikatora”. Da bi zdravstvena zaštita bila orjentisana ka unapređenju i očuvanju zdravlja potrebno je pratiti i analizirati zdravstveno stanje stanovništva kao osnov za određivanje prioriteta, planiranje i izbor potrebnih mera i aktivnosti.

Ciljevi procene zdravstvenog stanja stanovništva su:

  • Sagledavanje prioritetnih zdravstvenih problema
  • Odabir i usmeravanje strategija za rešavanje problema
  • Praćenje promena zdravstvenog stanja tokom vremena
  • Uočavanje i analiza razlika između pojedinih teritorija i populacionih grupa
  • Unapređenje zdravstvenog stanja stanovaništva
  • Unapređenje menadžmenta u zdravstvu

Kao izvor podataka za preračunavanje indikatora korišćenih za procenu zdravstvenog stanja poslužili su:

  • medicinska dokumentacija (obavezne evidencije i izveštaji zdravstvene službe)
  • popis stanovništva
  • registri vitalnih događaja
  • izveštaj o kvalitetu vode za piće, vode za piće javnih bunara, površinskih i otpadnih voda.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /