Centar za prevenciju i kontrolu bolesti

Praćenje i proučavanje uzroka poremećaja zdravlja i preduzimanje mera za njihovo sprečavanje i suzbijanje su osnovna delatnost  Centra  za prevenciju i kontrolu bolesti. Centar svoje aktivnosti realizuje u okviru organizacionih jedinica: Odeljenja za zaraznih bolesti i Odeljenja za nezarazne bolesti.

 • Odeljenje za zarazne bolesti :
 • prikuplja, obrađuje i analizira podatke o kretanju zaraznih bolesti, na osnovu kojih vrši analizu i procenu epidemiološke situacije
 • predlaže i sprovodi mere u cilju sprečavanja, ranog otkrivanja, suzbijanja igašenja epidemija zaraznih bolesti
 • pruža stručno-metodološku I konsultativnu pomoć zdravstvenim ustanovama iz delokruga svoga rada;
 • planira, organizuje i prati sprovođenje obavezne imunizacije
 • organizuje i sprovodi imunizaciju po epidemiološkim i kliničkim indikacijama na nivou celog Okruga
 • prati I proučava vakcinom preventabilne bolesti,spovodi nadzor nad akutnom flakcidnom paralizom I mere iz programa održavanja statusa zemlje bez poliomijelitisa
 • sprovodi nadzor nad bolničkim infekcijama i učestvuje u radu komisija za prevenciju bolničkih infekcija;
 • u okviru odeljenja funkcioniše Savetovalište za HIV I druge polno prenosive bolesti po principu dobrovoljnog,poverljivog, savetovanja i testiranja (DPST);
 • postavlja indikacije za primenu antirabične zaštite u okviru antirabične ambulante
 • sprovodi  aktivnosti-kampanje, vezane za Kalendar zdravlja :Nedelja imunizacije,Svetski  dan borbe protiv HIV/AIDS-a,Svetski dan borbe protiv tuberkuloze I druge.
 • sprovodi promociju zdravlja putem predavanja, radionica, individualnog rada sa pacijentima, članovima njihovih porodica I klijentima u savetovalištu
 • vrši  informisanje I edukaciju javnosti putem sredstava javnog informisanja
 • sprovodi zdravstvene preglede određenih kategorija zaposlenih-sanitarne preglede u svojoj ustanovi , ili, po zahtevu klijenta, na terenu;
 • u okviru odeljenja funkcioniše I Odsek za DDD, koji obavlja poslove iz oblasti dezinfekcije,dezinsekcije I deratizacije po epidemiološkim indikacijama I po zahtevima klijenata.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /