Mapa

U cilju boljeg orijentisanja smo implementirali ovu interaktivnu kartu. Karta je bazirana na Google Maps projektu. Uz pomoc misa možete manipulisati (zumirati, pomerati, prebacivati prikaz sa satelickog snimka topografski i sl.) sa kartom kako bi se lakše orijentisali u odnosu na puteve, bitne lokacije i ostala geografska obeležja .

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /