Program zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti

Zavod za javno zdravlje Kraljevo u saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama na području Raškog upravnog okruga sprovodi Zakonom, Pravilnicima i stručno metodološkim uputstvima propisane aktivnosti na prevenciji i kontroli zaraznih bolesti.

Generalno posmatrano, epidemiološka situacija u Raškom okrugu se može oceniti kao povoljna, s tim da postoje ekološki uslovi i faktori rizika za nastanak i širenje zaraznih bolesti koji se odgovarajućim merama moraju držati pod kontrolom.

Godišnji izveštaj o kretanju zaraznih bolesti 2007 za Raški okrug - pdf format

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /