Centar za higijenu i humanu ekologiju

Osnovni zadatak svih delatnosti centra je unapređenje zdravlja stanovništva.

Takav cilj postiže se putem unapređenja stanja životne sredine, uz interdisciplinarni i preventivni pristup. Centar se bavi merenjem, analizom i praćenjem mikrobioloških, fizičkih i hemijskih faktora životne sredine koji mogu, posredno ili neposredno, uticati na zdravlje stanovništva.

Navedene aktivnosti se odnose na monitoring faktora životne sredine: vodu za piće, površinske i podzemne vode, otpadne vode, vode za rekreaciju, životne namirnice, predmete opšte upotrebe, vazduh, zemljište, praćenje higijensko-sanitarnih prilika u ustanovama od javnog značaja i unapređenje ishrane stanovništva. 

Osim identifikacije, obavljaju se procene i praćenja faktora rizika po zdravlje stanovnštva, Centar daje preporuke mera koje smanjuju ili suzbijaju nepovoljne faktore ili uticaje na zdravlje stanovništva.

Centar svojim zdravstveno vaspitnim aktivnostima promoviše zdrave stilove života.

Centar vodi evidencije, prikuplja i obrađuje podatke i izveštava nadležne državne službe, službe lokalne samouprave, zdravstvene ustanove o rezultatima rada u pojedinim segmentima, kao i javnost, putem sredstava javnog informisanja.

Uži delokrug rada Centra :

 • Kontrola kvaliteta i zdravstvena bezbednost vode za piće, životnih namirnica, predmeta opšte upotrebe, vazduha, površinskih i otpadnih voda
 • Ispitivanje hemijskih svojstava zemljišta
 • Kontrola i unapređenje higijensko-sanitarnog stanja osnovnih škola i predškolskih ustanova
 • Ekološki i higijensko-sanitarni nadzor javnih objekata
 • Edukacija o upravljanju medicinskim otpadom
 • Učešće u organizaciji i sprovođenju kampanja iz oblasti promocije zdravlja

Poslovi iz delokruga Centra za higijenu i humanu ekologiju obavljaju se u okviru :

 • odeljenja za higijenu
 • hemijskog odeljenja

Odeljenje za higijenu

 • odsek za zaštitu životne sredine i zdravstvenu  bezbednost vode
 • odsek za ishranu i zdravstvenu bezbednost hrane
 • odsek za prijem uzoraka i sanitarni nadzor

Hemijsko odeljenje

 • odsek za ispitivanje pijaćih voda
 • odsek za ispitivanje otpadnih  voda
 • odsek za ispitivanje namirnica i predmeta opšte upotrebe
 • odsek zaispitivanje vazduha

 

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /