Obeležavanje Nacionalne nedelje dojenja 1 – 7. oktobar 2013. godine

„Podrška dojenju – bliži majkama“

Majčino mleko - najbolja hrana

Dojenje - najbolji početak i mnogo više od hrane

Svetska nedelja dojenja je prilika da se široj javnosti ukaže na značaj dojenja i da se pokrenu mnogobrojne aktivnosti u promociji, podršci i zaštiti dojenja. Pored toga što se ova kampanja iz Kalendara javnog zdravlja u svetu obeležava od 1. do 7. avgusta, većina zemalja za obeležavanje na nacionalnom nivou izabere neki drugi datum. U Srbiji se nacionalna kampanja obeležava uvek u četrdesetoj nedelji u godini, sa simbolikom da trudnoća traje 40 nedelja.

Majčino mleko je najbolja hrana za novorođenče i odojče u prvim mesecima života jer sadrži sve što mu je potrebno za fizički, psihički i socijalni rast i razvoj kao i zaštitu od mnogih infekcija. Majčino mleko nije samo hrana, ono je mnogo više od toga. Hranjenje je za novorođenče i odojče jedan od osnovnih vidova komunikacije. Sisanjem osim potrebe za hranom dete zadovoljava i potrebu za bliskošću, a veza između majke i deteta uspostavlja se dodirom, čulom vida (gledanjem oči u oči), čulom mirisa i ukusa. Razvoj privrženosti između majke i deteta prilikom dojenja predstavlja podsticaj za psihički razvoj deteta.

Motivacija, podrška i pomoć su presudni za donošenje odluke da se odojče prvih šest meseci života isključivo hrani majčinim mlekom, kao i da se sa dojenjem nastavi u prvoj, pa i do navršene druge godine. Neophodno je još u trudnoći pravim savetima ohrabriti buduće roditelje da je dojenje najbolji izbor ishrane novorođenčeta i odojčeta. Važno je ohrabriti svaku majku da može da bude uspešna dojilja jer je majčino mleko najbolja hrana, a dojenje najbolji početak i mnogo više od hrane. Da bi se ovo postiglo neophodna je pomoć stručnjaka, zdravstvenih radnika, ali i bliskih osoba iz porodice i okruženja. Stoga je tema ovogodišnje svetske, ali i nacionalne nedelje dojenja upravo podrška naglašavajući važnost saveta i iskustava drugih majki koje doje kao i zdravstvenih radnika. Uvek postoji način da se prevaziđe kriza dojenja u nedeljama/mesecima nakon porođaja. Podršku majkama koje doje moguće je obezbediti na različite načine. Tradicionalno, podršku pruža uža ali i šira porodica. Potrebna je međutim podrška šire okoline, a pored zdravstvenih radnika i savetnika za dojenje i podrška prijatelja i zajednice u celini.

Obeležavanje Nacionalne nedelje dojenja treba da pokrene aktivnosti u zajednici u cilju obezbeđenja podrške dojenju kao najboljem načinu ishrane novorođenčeta i odojčeta. Posmatrajući podršku dojenju skloni smo da vidimo samo dve dimenzije: vreme (od perioda pre trudnoće do vremena kada dete prestane da doji) i mesto (porodica, društvo, sistem zdravstvene zaštite). Međutim za podršku dojenju neophodna je i treća dimenzija-komunikacija. Ova treća dimenzija podrazumeva komunikaciju među generacijama, sektorima, polovima i kulturama.  Koristeći svakodnevno razne izvore informacija saznajemo više i širimo znanje o dojenju.

U cilju unapređenja zdravlja dece, a kao podrška dojenju i odgovornom hranjenju u okviru projekta “Hit je biti fit, a sit” UNICEf-a  i Delhaize grupe, pripremljen je zdravstveno vaspitni materijal namenjen roditeljima u čijoj su izradi učestvovali kao partneri Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,  Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Čupić” i saradnici iz primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja Rakovica i Grocka).

Predlog aktivnosti za Nacionalnu nedelju dojenja 2013. godine

 • Aktivno učešće u profesionalnim i društvenim akcijama podrške za uvođenje bolnice-prijatelji beba (BFHI) u svaku zdravstvenu ustanovu.
 • Zalaganje za zakone koji sadrže odredbe Međunarodnog kodeksa marketinga zamene za majčino mleko i relevantnih rezolucija Svetske zdravstvene organizacije.
 • Praćenje i ocenjivanje poštovanja/kršenja Kodeksa putem monitoringa u zdravstvenim ustanovama, apotekama, supermarketima, časopisima i drugim štampanim medijima, veb stranicama, TV i radio stanicama – zdravstveni radnici, potrošači i grupe za ljudska prava, grupe za podršku dojenju. 
 • Organizovanje konkursa i izložbi dečjih literarnih i likovnih radova 
 • Zalaganje kod zakonodavca o potrebi donošenja zakona koji se odnose na stvaranje prijateljskog okruženja  za dojenje na radnom mestu.
 • Prezentovanje informativnog i edukativnog materijala na javnim skupovima, putem medija za roditelje, zdravstvene profesionalceali i širu, javnost. 
 • Zalaganje da programi edukacije zdravstvenih radnika sadrže informacije o dojenju i BFHI – značaj dojenja, kodeks marketinga zamene za majčino mleko, savetovanje u vezi dojenja, veštine podrške majkama.
 • Organizovanje sastanaka u zdravstvenim ustanovama na temu dojenja kako bi se razmotrile mogućnosti za povećanje procenta majki koje doje.
 • Organizovanje u partnerstvu sa liderima u zajednici promociju BFHI radi prenošenja poruke svakoj ženi i muškarcu u zajednici o značaju dojenja, kako bi majke imale podršku da otpočnu sa dojenjem, da istraju u isključivom dojenju u prvih šest meseci i da nastave sa dojenjem i do druge godine života deteta.
 • Omogućavanje edukacije o značaju dojenja  namenjene porodici uz uključivanje ostalih članova porodice koji su bliski majci (bake, tetke...koje mogu uticati na majku).
 • Podsticanje porodilišta da vode evidenciju o tome da li je započeto dojenje u prvom satu života novorođenčeta.
 • Obezbeđivanje smeštaja majke i novorođenčeta u istoj sobi zajedno 24 sata dnevno u svim porodilištima.
 • Obezbeđivanje edukacije majki kako da doje kako bi na vreme uočile i prepoznale, a na taj način i sprečile  poteškoće koje mogu da nastanu. 
 • Obezbeđivanje praktične podrške majkama koje doje: oko hranjenja bebe, pomoć oko starije dece ili pomoć oko kućnih poslova.
 • Organizovanje škole za trudnice, grupe za podršku ili druge slične grupe podrške majkama.

 

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /