Svetski dan borbe protiv AIDSa 1. decembar 2011. godine

Aids 2011Prеmа  prоcеnаmа SZО i UNAIDS-а u svеtu je krајеm 2010. gоdinе 34 miliоnа оsоbа živеlо sа HIV-оm (31,6–35,2 miliоnа), štо је zа 17% višе u оdnоsu nа 2001. gоdinu. Prоcеnjеnа prеvаlеnciја HIV infеkciје krајеm 2010. gоdinе u svеtu је bilа 0,8%, dеlimičnо zbоg pоrаstа brоја оsоbа nоvоinficirаnih HIV-оm, а prеvаshоdnо zbоg znаčајnо prоdužеnоg živоtnоg vеkа оsоbа kоје živе sа HIV-оm, pоsеbnо u nеrаzviјеnim i srеdnjе rаzviјеnim zеmljаmа uslеd vеćе dоstupnоsti еfеktivnе аntirеtrоvirusnе tеrаpiје.

18. novembar - Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika (EAAD- European Antibiotic Awareness Day)

Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika obeležava se 18. novembra svake godine sa ciljem da se skrene pažnja stručnjaka i javnosti na opasnost koja preti javnom zdravlju zbog rezistencije bakterija na antimikrobne lekove i da se poveća svest o potrebi racionalne primene antibiotika. Najnoviji podaci pokazuju da se širom Evrope broj bolesnika zaraženih rezistentnim bakterijama povećava i da je rezistencija bakterija na antibiotike značajna pretnja javnom zdravlju.

Racionalna upotreba antibiotika može da doprinese prestanku razvoja i širenja rezistentnih bakterija i da pomogne da antibiotici sačuvaju svoju efikasnost i za buduće generacije.

Bitna saopštenja:  Saopštenje za javnost, Saopštenje za lekare primarne zdravstvene zaštite, Saopštenje za lekare sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

U susret Oktobru mesecu pravilne ishrane 2011. godine i Svetskom danu hrane 16. oktobru

Kampanja Oktobar mesec pravilne ishrane realizuje se na teritoriji Republike Srbije od 2001.godine, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a mnogobrojne škole, zaposleni u prosveti, učenici i njihovi roditelji dali su veliki doprinos uspehu kampanje u proteklom periodu.

Cilj aktivnosti u okviru kampanje je informisanje najšire populacije, a posebno dece i mladih, kao i sticanje znanja, formiranje ispravnih stavova i ponašanja pojedinaca u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani. Ostvarivanje predviđenih aktivnosti omogućeno je komplementarnim angažovanjem zdravstvenih i obrazovnih ustanova, uz učešće zaposlenih, učenika i njihovih roditelja, medija (štampe, televizije, radija) društveno-humanitarnih, sportskih, rekreativnih, kulturnih i drugih organizacija i udruženja.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /