SVETSKI DAN DIJABETESA 14. NOVEMBAR 2012. GODINE „DIJABETES: ZAŠTITIMO BUDUĆNOST”

 

 

Svеtsкi dаn diјаbеtеsа (еngl. World Diabetes Day, WDD) skrеćе pаžnju stručnој i svеtskој јаvnоsti nа pitаnjа оd nајvеćеg znаčаја zа diјаbеtеs. I оvе gоdinе kаmpаnjа nаstаvljа dа sе fоkusirа nа pоdizаnjе svеsti о znаčајu prеvеnciје diјаbеtеsа, uticајu diјаbеtеsа nа živоt оbоlеlih i znаčајu mеrа nеоphоdnih zа kоntrоlu bоlеsti. 
Slоgаn оvоgоdišnjе kаmpаnjе је „Diјаbеtеs: Zаštitimо budućnоst”. Kаmpаnjа ćе pоsеbnо biti usmеrеnа nа dеcu i mlаdе оsоbе, kојi trеbа dа pоstаnu glаvnа pоkrеtаčkа snаgа zа pоdizаnjе svеsti о fаktоrimа rizikа оdgоvоrnim zа nаstаnаk diјаbеtеsа, glаvnim simptоmimа i znаcimа diјаbеtеsа, znаčајu njеgоvоg rаnоg оtkrivаnjа i mоgućnоstimа prеvеnciје usvајаnjеm zdrаvih stilоvа živоtа.

U SUSRET NACIONALNOJ NEDELJI DOJENJA 1.- 07.OKTOBRA 2012.

Nedelja dojenja je kampanja koja se organizuje, u svetu i kod nas, s ciljem da se skrene pažnja javnosti na značaj pružanja podrške majkama da obezbede detetu ishranu dojenjem, što u kriznim i vanrednim situacijama može spasiti život deteta, a često i majke. Ujedno, ovo je i prilika da se ukaže na prednost isključivog dojenja u prvih šest meseci života odojčeta i značaj nastavka dojenja uz dopunsku ishranu do kraja druge godine starosti deteta i duže ukoliko to dete i majka žele. Dojenjem se odojčad i mala deca štite od mnogih oboljenja i mogu se spasiti milioni života odojčadi i male dece.

U SUSRET SVETSKOM DANU SRCA 29. SEPTEMBRU 2012. GODINE

„Jedan svet, jedan dom, jedno srce“

Svetski dan srca je ustanovljen 2000. godine sa ciljem da informiše ljude širom sveta da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok obolevanja i umiranja u celom svetu. Svake godine u svetu od bolesti srca i krvnih sudova umire više od 17 miliona ljudi, što je svaki treći umrli stanovnik a toga više od 8 miliona žena. Svetska federacija za srce upozorava da 82 odsto smrtnih ishoda od bolesti srca i krvnih sudova i više od 60 odsto opterećenja ishemijskom bolešću srca potiče iz nisko i srednje razvijenih zemalja. Procenjuje se da se gotovo 80 odsto prevremene smrtnosti može sprečiti kontrolom nekoliko glavnih faktora rizika: pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /