„Niјеdаn živоt izgubljеn zbоg sidе”

Niјеdаn živоt izgubljеn zbоg sidе

Ovogodišnja kampanja obeležavalja svetskog dana borbe protiv side u Republici Srbiji se realizuje pod sloganom „NIJEDAN ŽIVOT IZGUBLJEN ZBOG SIDE!“ imajući u vidu da je ključna aktivnost upravo promocija značaja pravovremenog testiranja na HIV, praćenog savetovanjem za sve osobe koje su imale neki rizik u bližoj ili daljoj prošlosti, a radi ranog uključivanja osoba inficiranih HIV-om u specifično lečenje kombinacijom visoko potentnih antiretovirsunih lekova, koje omogućava uspešnu kontrolu replikacije HIV-a i sledstveno tome značajno odlaganje obolevanja i umiranja od side, tako da se danas sa HIV-om može živeti dugo i kvalitetno.

U periodu od 22. do 29. novembra 2013. godine organizovana je akcija pod nazivom „Evropska nedelja testiranja na HIV''. Ova akcija ima za cilj povezivanje zdravstvenih ustanova, organizacija civilnog društva i donosioca odluka širom Evrope, da zajedno rade na podizanju svesti o HIV-u, da ohrabre ljude da otvoreno govore o važnosti testiranja na HIV, da osnaži osobe u povećanom riziku od HIV-a da zahtevaju od nadležnih državnih institucija veću dostupnost testiranja, da ljudi postanu svesni svog HIV statusa i da se smanji procenat kasnog otkrivanja HIV statusa.

Zavod za javno zdravlje Kraljevo, u saradnji sa prtnerskim institucijama, organizacijama i udruženjima (ZC Studenica Kraljevo, Crveni krst Kraljevo, Narodna biblioteka Kraljevo, Asocijacija Duga –Šabac), kao i prethodnih godina, u kontinuitetu sprovodi aktivnosti na prevenciji AIDS-a, putem edukacija (zdravstvenih radnika, osetljivih populacionih grupa, učenika i opšte populacije.

DPST savetovalište (dobrovoljno, poverljivo, savetovanje i testiranje) u okviru Centra za prevenciju i kontrolu bolesti ZJZ Kraljevo, radi svkog radnog dana od 7 do 13 časova, s tim što će 29.11.2013. raditi od 7 do 17 časova.

Narodna biblioteka «Stefan Prvovenčani» Kraljevo, u okviru „Male škole zdravlja“ ,u saradnji sa ZJZ Kraljevo i Crvenim krstom Kraljevu, organizuje u prostorijama Narodne biblioteke, 29.11.2013. u 12 sati tribinu za učenike osnovnih škola «Sida bez stida».

Centralna ulična manifestacija, u organizaciji Crvenog krsta planirana je 29.11.2013.godine, na gradskom trgu, od 15 do 17 časova.

Prilozi

Epidemija HIV infekcije u Republici Srbiji krajem novembra 2013. godine

HIV epidemija u svetu krajem 2012. godine

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /