Uputstvo za uzimanje, čuvanje i transport uzoraka stolice za laboratorijski pregled na Clostridium difficile

Laboratorijsko ispitivanje na Clostridium difficile se vrši samo kod hospitalizovanih pacijenata sa postavljenom sumnjom na pseudomembranozni kolitis od strane infektologa ili lekara nadležnog za nadzor i suzbijanje bolničkih infekcija u zdravstenoj ustanovi. Uzorci od pacijenata kod kojih indikaciju za ispitivanje nije postavio infektolog ili lekar nadležan za bolničke infekcije neće se uzimati u laboratorijski rad.

Minimalna količina stolice za analizu je 2 ml.

Uzorak ne uzimati grebanjem sa pelene, veša ili posteljine.

Uzorak stolice uzet u dovoljnoj količini staviti u posudu za uzorkovanje fecesa koja ima poklopac sa navojem. Posudu obeležiti imenom i prezimenom obolele osobe i datumom uzorkovanja sa spoljne strane, permanentnim flomasterom (markerom).

Posudu dobro zatvoriti.Poklopac ne učvršćivati flasterom ili lepljivom trakom!

Zatvorenu posudu staviti u PVC posudu veće zapremine (pogodna je posuda za uzorkovanje urina) ili u PVC kesu, radi sprečavanja razlivanja uzorka ukoliko posuda nije dobro zatvorena. Poklopac druge posude dobro zatvoriti. Ne koristiti flaster ili lepljivu traku za učvršćivanje poklopca!

Uputstvo za uzimanje uzoraka stolice za laboratorijski pregled na Clostridium difficile

Uzorak čuvati u frižideru na temperaturi +2 do +8 oS do slanja u laboratoriju.
Ukoliko se uzorak transportuje van sedišta bolnice u kojoj je uzet, transport se vrši u ručnom frižiredu sa rashlađenom patronom (led ili gel) kako bi se i tokom transporta obezbedila odgovarajuća temperatura.

Uzorak u prijemno odeljenje mikrobiološke laboratorije Zavoda za javno zdravlje Kraljevo treba da stigne radnim danom od 7:00-18:00 časova, a subotom od 7:00-11:00 časova.

Uzorak treba da bude praćen odgovarajućim uputom za laboratoriju sa svim podacima pacijenta (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj zdravstvene legitimacije, lični broj osiguranika i registarski broj) kao i podacima ustanove i lekara koji uzorak upućuje na pregled. U rubrici Kakav se pregled traži navesti Pregled stolice na Clostridium difficile.

Ukoliko se radi o pacijentu koji je osiguran van područja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – filijala Kraljevo, potrebno je overiti uput u nadležnoj filijali RFZO.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /