Obeležavanje Svеtsкog dаna bеz duvаnsкоg dimа - 31. mај 2013. godine

Zabrana reklamiranja i promocije duvana i sponzorstava od strane duvanske industrije

Upotreba duvana je jedan od vodećih pojedinačnih faktora rizika za razvoj najčešćih hroničnih masovnih nezaraznih oboljenja (maligne bolesti, bolesti srca i krvnih sudova, hronična opstruktivna bolest pluća i mnoge druge). Upotreba duvana ima negativan uticaj na razvoj i zdravlje novorođenčadi, dece i mladih, kao i nastanak invalidnosti, prerane smrti i zagađenja radnog i javnog prostora i predstavlja jedan od većih javnozdravstvenih problema. Svake godine Svetska zdravstvna organizacija(SZO) sa državama članicama obeležava 31. maj – Svetski dan bez duvanskog dima. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana bez duvanskog dima je „Zabrana reklamiranja i promocije duvana i sponzorstava od strane duvanske industrije”.

Obeležena Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа 13.-19. maja 2013. godine

Zdravi zubi za zdrav život

Nedelja zdravlja usta i zuba u Republici Srbiji se obeležava svake godine tokom  trece nedelje maja kako bi se ukazalo na znacaj  oralnog zdravlja i velike zastupljenosti  bolesti usta i zuba.  Ove godine, u periodu od 13. do 19.maja  obeležava se XXIII Nedelja zdravlja usta i zuba pod sloganom ”Zdravi zubi za zdrav život”. Kampanja se realizuje na teritoriji Republike Srbije uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u organizaciji Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovic Batut” i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Obeležavanje nedelje imunizacije u Evropskom regionu SZO

Zaštitimo svet vakcinacijom 22-27.4.2013. godine

Nеdeljа imunizаciје је gоdišnji dоgаđај čiјi је оpšti cilj pоvеćаnjе оbuhvаtа imunizаciјоm јаčаnjеm uvеrеnjа о pоtrеbi zаštitе svаkоg dеtеtа оd bоlеsti kоје sе mоgu sprеčiti vаkcinаciјоm, sа pоsеbnim аkcеntоm nа dеcu iz tеškо dоstupnih vulnеrаbilnih i mаrginаlizоvаnih grupа. Dоgаđај је inicirаlа SZО u оktоbru 2005. gоdinе, а u njеgоvо оbеlеžаvаnjе Srbiја sе uključilа оd pоčеtkа. Оbеlеžаvаnjе оvе, оsmе pо rеdu, Nеdеljе u Еvrоpskоm rеgiоnu pо prvi put sе оdviја istоvrеmеnо u svim rеgiоnimа SZО.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /