„Niјеdаn živоt izgubljеn zbоg sidе”

Ovogodišnja kampanja obeležavalja svetskog dana borbe protiv side u Republici Srbiji se realizuje pod sloganom „NIJEDAN ŽIVOT IZGUBLJEN ZBOG SIDE!“ imajući u vidu da je ključna aktivnost upravo promocija značaja pravovremenog testiranja na HIV, praćenog savetovanjem za sve osobe koje su imale neki rizik u bližoj ili daljoj prošlosti, a radi ranog uključivanja osoba inficiranih HIV-om u specifično lečenje kombinacijom visoko potentnih antiretovirsunih lekova, koje omogućava uspešnu kontrolu replikacije HIV-a i sledstveno tome značajno odlaganje obolevanja i umiranja od side, tako da se danas sa HIV-om može živeti dugo i kvalitetno.

Obeležen 14. novembar Svetski dan dijabetesa pod sloganom "„Dijabetes: Zaštitimo budućnost”

Dijabetest zaštitimo budućnost

Svеtski dаn diјаbеtеsа (engl. World Diabetes Day, WDD) 2013. оbеlеžаvа pеtu, zаvršnu gоdinu kаmpаnjе „Еdukаciја i prеvеnciја diјаbеtеsа”. Diјаbеtеs је јеdаn оd vоdеćih zdrаvstvеnih i rаzvојnih izаzоvа 21. vеkа. Dаnаs 371 miliоnа ljudi u svеtu živi sа diјаbеtеsоm i јоš 280 miliоnа је pоd visоkim rizikоm оd nаstаnkа bоlеsti. Оčеkuје sе dа ćе sе brој оbоlеlih dо 2030. pоvеćаti nа pоlа miliјаrdе ljudi. Mеđutim, diјаbеtеs i njеgоvе kоmpliкаciје sе u vеlikој mеri mоgu sprеčiti, zаštа nаm stоје nа rаspоlаgаnju dоkаzаnе, dоstupnе intеrvеnciје. Diјаbеtеs је brigа svih nаs i svаkо trеbа dа imа svојu ulоgu u nаpоrimа dа sе prеоkrеnе tоk еpidеmiје diјаbеtеsа i zаštiti nаšа budućnоst.

Svetski dan hrane 16.oktobar 2013.godine

Kampanja oktobar - Mesec pravilne ishrane 2013. godine

„Zdravlje zavisi od pravilne ishrane“

Održivi sistem snabdevanja hranom - za bezbednu hranu i pravilnu ishranu

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) svake godine 16. oktobra obečežava Svetski dan hrane, ujedno i dan kada je ova organizacija i osnovana 1945.godine. Kampanja Svetski dan hrane 16.oktobar- Oktobar mesec pravilne ishrane realizuje se na teritoriji Republike Srbije od 2001. godine, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a mnogobrojne predškolske ustanove, škole, deca predškolskog i školskog uzrasta i njihovi roditelji, vaspitači, nastavnici, profesori, zdravstveni radnici i saradnici dali su veliki doprinos uspehu dosadašnjih kampanja. 

Obeležavanje Nacionalne nedelje dojenja 1 – 7. oktobar 2013. godine

„Podrška dojenju – bliži majkama“

Majčino mleko - najbolja hrana

Dojenje - najbolji početak i mnogo više od hrane

Svetska nedelja dojenja je prilika da se široj javnosti ukaže na značaj dojenja i da se pokrenu mnogobrojne aktivnosti u promociji, podršci i zaštiti dojenja. Pored toga što se ova kampanja iz Kalendara javnog zdravlja u svetu obeležava od 1. do 7. avgusta, većina zemalja za obeležavanje na nacionalnom nivou izabere neki drugi datum. U Srbiji se nacionalna kampanja obeležava uvek u četrdesetoj nedelji u godini, sa simbolikom da trudnoća traje 40 nedelja.

Lokacija

Javne nabavke

Nabavke
Obaveštenja

Radno vreme

Po - Pe od 7 do 14
Subota /